Technologia i doradztwo

Najnowsze technologie komputerowe wspomagające projektowanie wraz z usystematyzowanymi informacjami umożliwiają FREZITE dostarczanie szybkiej i skutecznej odpowiedzi, dając bezprecedensowe konstruktywne rozwiązania.

W związku z tym znaczną cześć naszych zasobów inwestujemy w badania i rozwój.

Nowe materiały tnące są również początkiem tworzenia nowych projektów. Potrzeba innowacyjności, różnorodność produktów, bycie bardziej konkurencyjnym – poprzez redukcję strat- są czynnikami napędzającymi FREZITE do tworzenia narzędzi i rozwiązań, które są bardziej produktywne, zyskowne oraz przyjazne środowisku.